Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://infra.org.pl/fenomen-ufo/historia-spotka-z-ufo/393-ldowanie-w-woroneu-1989
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)