Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://phys.org/news/2014-03-edge-solar.html
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)