Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://www.infra.org.pl/nauka/czowiek/1051-ludzie-o-amysich-oczach
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)