Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://www.infra.org.pl/nauka/natura/264-zjawisko-krgow-drzewnych
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)