Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://www.infra.org.pl/nauka/wszechwiat/1134-multiwszechwiat-istnieje
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)