Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/piramide-subaquatica-ao-largo-da-terceira-nao-existe-1608111
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)