Za chwilę nastąpi przekierowanie do strony:
http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(14)00739-4/fulltext
Uwaga: prosimy zachować ostrożność, tam mogą czyhać potwory! ;-)