UFO nad Polską: 2012

Na początku października młoda kobieta widzi zagadkową wirującą elipsę nad lasem w Grabownicy. Kilka dni później pracownik zakładu w Koziołkach dostrzega przez okno jasny obiekt, który udaje mu się uwiecznić dzięki kamerze w telefonie komórkowym. To tylko niektóre z relacji o UFO zgłoszonych nam w ostatnim czasie. Na uwagę zasługuje także obserwacja dziwnego pojazdu latającego z Katowic oraz incydent z Surochowa. (Nowe przypadki zaznaczone na czerwono.)

____________________
INFRA

INFORMACJE WSTĘPNE
1) Celem niniejszego zestawienia jest próba stworzenia bazy danych zawierającej relacje o spotkaniach z obiektami typu NOL oraz ich rzekomymi pasażerami, która mogłaby dostarczyć informacji na temat rocznej ilości tego typu przypadków oraz przejawianych przezeń cech charakterystycznych.
2) Tabela zawiera opis przypadków bliskich spotkań zgłoszonych grupie INFRA lub osobom/grupom biorącym udział w projekcie, takim jak A.Miazga, M.Sęk, WMGU i inni. Do niniejszego zestawienia trafić mogą również nie wzbudzające podejrzeń relacje, które ukazały się w mediach.
3) Obserwacje podzielone zostały na wydarzenia, które miały miejsce w kraju w 2012 roku (tabela #1) te, które zdarzyły się wcześniej, lecz zostały zgłoszone w roku bieżącym (tabela #2) oraz zgłoszenia świadków, którzy dokonali swych obserwacji poza granicami kraju (tabela #3, obejmująca przypadki zarówno z 2012 jak i z lat wcześniejszych).
4) W skład tabeli wchodzą: liczba porządkowa przypadku, data i godzina obserwacji (w przypadku braku danych jest to wartość przybliżona), krótki opis (z najbardziej istotnymi szczegółami danego wydarzenia), typ przypadku (NL, DD, CE-1,2,3 etc.), informacje dodatkowe (możliwe wyjaśnienia oraz wszelkie inne uwagi) oraz źródło (osoba lub grupa, od której pochodzi dany przypadek. Zestawienie może zostać rozszerzone o dalsze kolumny.
5) Przypadki dodawane będą w kolejności ich zgłaszania.
6) Wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaprezentowanych tu przypadków proszone są o kontakt na adres:
infra@epoczta.pl, Wszelkie szczegóły przekazane zostaną osobom, którym dany przypadek został zgłoszony.
7) Rozszerzona dokumentacja przypadków podanych w zestawieniu znajduje się u osób lub grup, od których pochodzą. W przyszłości planujemy stworzenie rozszerzonej wersji niniejszego zestawienia. Trwają pracę nad stworzeniem odpowiedniego systemu.
8) Do informacji podane zostaną także:  wydarzenia, w przypadku których udało się wysunąć racjonalne wytłumaczenie, przypadki uznane za mistyfikacje lub prowokacje itp. Relacje szczątkowe, w przypadku których nie udało się uzyskać wystarczającej ilości informacji (np. z powodu utraty kontaktu ze świadkiem) umieszczone zostają w tabeli w nadziei, iż mogą znaleźć się inni potencjalni świadkowie tych zdarzeń. Informacje na temat spornych kwestii w tych przypadkach umieszczone są w dziale INFORMACJE DODATKOWE.
9) Swą relację zgłosić można na adres infra@epoczta.pl lub też napisać bezpośrednio do naszych przyjaciół biorących udział w projekcie.
10) Wszystkie uzyskane dane zostaną poddane analizie, z której wnioski zostaną opublikowane na stronie portalu INFRA.


* * * * * * * * * * * * * * *
UFO W POLSCE - 2012
(zgłoś swoją relację)

LP.
DATA/GODZINA MIEJSCE OPIS TYP INFORMACJE DODATKOWE ŹRÓDŁO
1.  01.01.2012, 00:10 - 00:15.
Lublin
(lubelskie)
Mężczyzna obserwujący z okna na 8. piętrze panoramę miasta zauważa trzy lecące dość wysoko obiekty; niespodziewanie jeden z nich (lecący na przedzie) wykonuje zwrot pod kątem 40-50° na zachód. Po wyjściu na balkon świadek zauważa, że obiekt gwałtownie przyspiesza i znika na horyzoncie.
 NL Możliwa obserwacja tzw. lampionów. Nie tłumaczy to jednak  efektu nagłej zmiany trajektorii lotu.
INFRA
2.  01.01.2012,
ok. 17:30.
Wola Zachariaszowska (małopolskie) Ok. 17:30 kobieta zauważa na niebie migoczący obiekt w kształcie kuli, unoszący się ok. 40-60 m. nad ziemią. W obserwacji towarzyszy jej syn. Po wyjściu na zewnątrz okazuje się, że obiekty są dwa – w odległości 300 m. znajdowała się podobna kula. Jak pisze świadek, na wysokości pobliskiego lasu większy obiekt zatrzymał się, zaś mniejszy zbliżył się do niego. Następnie większa kula zaczęła oddalać się na wschód.
NL Możliwość zaobserwowania tzw. lampionów. A.Miazga
3. 02.01.2012, noc.
Hrubieszów (lubelskie) Trzyosobowa rodzina obserwuje w nocy obiekt, który uznaje za niezidentyfikowany; miejsce obserwacji leży blisko jednostki wojskowej. Obserwacja prowadzona przy pomocy lornetki. Niestety, brak dokładniejszych opisów.
NL Możliwość zaobserwowania bezzałogowego pojazdu lotniczego z pobliskiej jednostki.
INFRA
4. 27.01.2012, ok. 23:00. Sieniawa (podkarpackie) Kierujący samochodem świadek dostrzega z drogi zagadkowe zjawisko. Zatrzymując się widzi przelot grupy kulistych obiektów. Jak twierdzi, było ich ok. „500”; poruszały się ok. jakieś 50 m. nad ziemią, w kompletnej ciszy. Według mężczyzny, żaden obiekt nie zgasł – wszystkie leciały w równym szyku. NL Nie wiadomo, czy za obserwacje nie odpowiada kwestia lampionów; trudno uznać na ile trafna jest ocena ilości obserwowanych obiektów. A.Miazga
5. luty 2012, 21:30-22:00. okolice Sopotu (pomorskie) Podczas oglądania telewizji świadek odnotowuje dziwny dźwięk niczym „pocieranie betonu o beton”; po chwili dochodzi do awarii odbiornika, który gaśnie. Odwracając się do okna mężczyzna zauważa za nim dziwny obiekt w formie metalicznego cygara, w trudnym do określenia odcieniu złocieni. Obiekt znajdował się w odległości ok. 80-100 m. Świadek pobiegł po aparat, ale nim go znalazł obiekt zniknął. CE-2/
NL
- - -
A.Miazga
6. 02.02.2012.
Ustrobna (podkarpackie) 7-letni chłopiec, który wykonuje zdjęcia otrzymaną od ojca komórką, obserwuje przez kuchenne okno obiekt, który uznaje za księżyc. Po pewnym czasie rodzice zauważają na zdjęciu dziwny świetlisty obiekt w kształcie spodka. Ponieważ tego dnia księżyc nie był widoczny, zachodzi możliwość, iż to NOL znajdujący się w niedużej odległości od domu świadków.
NL/
CE-1
Więcej informacji + zdjęcie
A.Miazga
7. 16.02.2012, ok. 16:45.
  Rzeszów
(podkarpackie)
Dwie kobiety zauważają z samochodu pięć jaskrawo-czerwonych obiektów, tworzących formację przypominającą liczbę „5” na kostce do gry. Po chwili zjawisko znika. Obserwacja trwała zaledwie kilka sekund, zaś obiekty pojawiły się nad drzewami w odległości 100-200 m. od świadków. NL Możliwym wyjaśnieniem jest złudzenie wywołane obserwacją fajerwerków.
A.Miazga
8. 25.02.2012, 21:00. Wrocław (dolnośląskie),
ul. Tańskiego
Stefan F. obserwuje z okna mieszkania przelot „kuli ognia” o wielkości 1/3 – 1/4 tarczy księżyca, która zbliżała się od strony lotniska. Obiekt chowa się za krawędź budynku. Świadek kontynuuje obserwację z innego punktu mieszkania. W końcowej fazie obserwacji, kiedy obiekt kieruje się w stronę centrum Wrocławia, widać za nim krótki „warkocz z ognia” (wyglądające jak „krótkie, rozczochrane włosy” – pisze świadek). Obiekt w końcowej fazie trwającej 2-3 min. obserwacji przypomina gwiazdę i nagle gaśnie. Na powierzchni obiektu Stefan F. jest w stanie dostrzec żołto-czerwone plamy. NL - - -
INFRA
9. 16.03.2012, 19:40.
Puławy
(lubelskie)
Mąż i żona obserwują przelot eskadry obiektów w formie klucza składającego się z trzech grup ułożonych w trójkąt świateł. Każdą z mniejszych grup tworzyło ok. 5 pomarańczowych kul. Lot na dużej wysokości, w kierunku Kozienic. Obiekty zniknęły po ok. 20 sek.
NL - - -
INFRA
10. 08 i 09.04.2012, ok. 20:30 i 3:00 Rzeszów
(podkarpackie)
Jadący samochodem świadkowie dostrzegają ok. 20:30 przelot ciemnego obiektu w kształcie spłaszczonego dysku. Kilka godzin później osoby biorące udział w tej obserwacji widzą przelatujący nad ich blokiem trójkątny obiekt z okrągłymi czerwonymi światłami pod spodem. NL/ CE-1 Więcej informacji
A.Miazga
11. 05.05.2012, 21:40. Toruń
(kujawsko-pomorskie)
Świadek obserwuje świetlną strukturę poruszającą się na wysokości chmur. Obiekt wykonywał chaotyczne, często szybkie ruchy, po czym znikł, aby ok. 22 pojawić się ponownie. Mężczyzna dopuścił możliwość iluzji spowodowanej obserwacją reflektora, jednak jak twierdzi, nie dostrzegł dobiegającego z ziemi snopu światła
NL Obserwacja wywołana najprawdopodobniej przez światła reflektora. INFRA
12. 10.05.2012, 21:30. Hermanowa
(podkarpackie)
Świadek zauważa na niebie świetlisty obiekt, który zatrzymuje się ok. 3 m. nad domem sąsiada. Wkrótce, w zupełnej ciszy, dołącza do niego drugi podobny NOL. Po pewnym czasie jedno ze świateł wykonało zwrot o 130 stopni, po czym odleciało. Ten sam manewr powtórzył drugi z obiektów.
NL/ CE-1 Więcej informacji
A.Miazga/ INFRA
13. 10.05.2012, ok. 15:00. Rzeszów
(podkarpackie)
Dwaj świadkowie obserwują przelot 5 obiektów. Cztery z nich mają owalną formę, piąty przypomina kształtem dwa połączone wierzchołkami trójkąty. Ostatni z obiektów zdaje się obracać. Formacja znajduje się na dużej wysokości i jest widoczna ok. 10 min.
 DD Więcej informacji A.Miazga
14. 13.05.2012, noc.
Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
Dwaj oddaleni od siebie świadkowie obserwują przelot obiektów, które według szacunków, znajdowały się na wysokości 1800 m.
NL - - - WMGU
15. czerwiec 2012, ok. 22:00.
Rzeszów (podkarpackie) Kierowca jadący ul. Bohaterów dostrzega jasny owalny obiekt lecący bardzo wolno lub tkwiący w bezruchu nad blokami. Postanawia zatrzymać się i przyjrzeć się zjawisku, jednak kiedy wysiada z auta, obiektu już nie ma. Według relacji, UFO nie przypominało żadnego znanego obiektu latającego. NL - - - A.Miazga
16. 24.05.2012, ok. 9:00.
gmina Leoncin
(mazowieckie)
Pod koniec maja w Internecie zaroiło się od relacji dotyczących katastrofy cylindrycznego obiektu w Puszczy Kampinoskiej. Rozpowszechniane informacje miały sprzeczny charakter. Nie zgłosili się również żadni realni świadkowie wydarzenia.
- - - Potwierdzona mistyfikacja.
Więcej informacji
- - -
17. 16.07.2012, ok. 6:40.
okolice Leszna
(wielkopolskie)
Powracający z pracy młody człowiek widzi rankiem srebrzysty kulisty obiekt zawieszony na niebie: „Dostrzegłem dosyć duży obiekt w kształcie kuli o metaliczno – lustrzanym, odbijającym światło słoneczne kolorze. Kula znajdowała się ok. 500 – 1000 m. ode mnie nad Rydzińskim lasem, który znajduje się tuż za galerią handlową – na południe od miasta. Obiekt był zawieszony w miejscu na wysokości ok. 200 – 300 m. nad ziemią i trudno określić jego rozmiary z powodu odbijającego światła. Gdy już tak jechałem, to postanowiłem skręcić w prawo na moje osiedle. Potem szybko spojrzałem na niebo, a obiektu już nie było.” DD - - - INFRA
18. 24 i 27.07 oraz 30.08.2012. Ropczyce
(podkarpackie)
Nad ropczyckimi Zakładami Magnezytowymi odnotowano kilka obserwacji obiektów NOL, wśród nich: 1) podłużny obiekt wykonujący ruchy lewo - prawo (rejestracja w IR), 2) dwa punkty połączone nieregularną szarpaną linią (ich wielkość pozorna to ok. 0,5 księżyca w pełni; obserwacja naoczna), 3) cztery świetlne rozbłyski, w przypadku których wykluczono konwencjonalne pochodzenie (nagranie video).
- - - Więcej informacji
A.Miazga
19. 27.07.2012, ok. 1:25. Wrocław
(dolnośląskie)
Późną nocą świadek obserwuje przelot formacji świateł (ok. 10 - 14 obiektów), która przypomina kształtem ułożony poziomo symbol „{", choć o ostrych krawędziach. Mężczyzna nie wyklucza, że był to jeden obiekt o szerokości co najmniej 4 - 5 samolotów pasażerskich widzianych na tej samej wysokości. Obiekty poruszały się na tyle szybko, iż zniknęły nim obserwator sięgnął po lornetkę.
NL
- - -
INFRA
20. 08.08.2012, ok. 21:20. Rzeszów
(podkarpackie)
Świadek pracująca przy komputerze zauważyła przypadkowo zagadkowe obiekty: „Spojrzałam za okno, nad dach niedaleko stojącego domu sąsiada i coś dziwnego przykuło mój wzrok. Nad jego domem, zdecydowanie za nisko na samolot, wisiał podłużny kształt z (mojej perspektywy widzianymi) dwoma jasno bijącymi światłami – jednym w kolorze żółto – białym, drugim zaś czerwonawo – pomarańczowym. Po jakimś czasie […] światła podniosły się do góry, poleciały w lewo i nagle zniknęły.” NL Utrata kontaktu ze świadkiem. Możliwa mistyfikacja. A.Miazga
21. 11.08.2012 (?), dokładna data nieznana
Nosków
(wielkopolskie)
Autor zgłoszenia informuje, że jego teść był świadkiem obserwacji „trójkątnego obiektu, który pojawił się wysoko na niebie [...] dwukrotnie w krótkich odstępach czasu".
NL Utrata kontaktu ze świadkiem.
INFRA
22. ok. 15.08.2012, noc.
Lesznowola
(mazowieckie)
„Wraz z trzema osobami zauważyliśmy 6 obiektów w kształcie trójkątów, pojawiających się jeden po drugim z czystego nocnego nieba. Wyglądało to tak, jakby pojawiały się z innego wymiaru, ponieważ nie było widać, jak nadlatują, tylko po prostu wylatywały z niewidzialnych punktów w bliskich odległościach na podobnej wysokości. Wylatywały z dużą prędkością, lecąc w tym samym kierunku. Nie było słychać żadnego dźwięku” - pisze świadek dodając, że jeden z obiektów wyglądał jak trójkątny układ trzech świateł, które obracały się wokoło. Wkrótce miał pojawić się samolot wojskowy. Zdarzenie widziało ok. 8 osób. NL - - - INFRA
23. 15.08.2012, ok. 20:30. Lutoryż
(podkarpackie)
Obserwacja ciemnoszarego, „prostokątnego obiektu z zaokrągleniem", który według relacji dwóch obserwatorów poruszał się na wysokości ok. 1000 m. Lot odbywał się bezgłośnie. Po obu stronach obiektu widoczne czerwonawe światełka.  NL - - - A.Miazga
24. 29.08.2012, 23:15-23:20.
Zielona Góra, os. Zastalowskie,
(lubuskie)
A.N. relacjonuje: „Od strony zachodniej pojawiły się nagle dwa okrągłe obiekty wielkości piłki (np. do gry w nogę), kolor bladoróżowy rozproszony (nigdy takiego nie widziałem). Poruszały się bardzo szybko na małej wysokości, jeden za drugim. Lot nie odbywał się w linii prostej tylko tzw. zygzakami - skręty odbywały się z niesamowitą precyzją i wręcz nagle. Drugi obiekt wykonywał precyzyjnie ruchy pierwszego. Kierowały się na wschód z lekkim odchyleniem na południe. Nie było słychać żadnych odgłosów - poruszały się bezszelestnie! Przelot trwał kilkanaście sekund.” NL - - -
INFRA
25.  31.08.2012, 23:15-23:20. gm. Święta Katarzyna (świętokrzyskie) Świadek zgłosił obserwację obiektu „wchodzącego w atmosferę", który miał kształt „sześciokąta z wypustem" i poruszał się „wbrew zasadom aerodynamiki.
NL (?) Świadek odmówił podania szczegółów.
INFRA
26.  05.09.2012, ok. 22:45.  Muszyna, ok. Góry Malnik
(małopolskie)
Świadek donosi o obserwacji świetlistej pomarańczowej elipsy, jakieś cztery razy większej od księżyca, która zmieniała barwę na  „jasną z obwódkami". Obiekt unosił sie rzekomo tuż nad czubkami drzew.
 NL  - - -  A.Miazga
27. 23.09.2012, ok. 20:20. Białystok
(podlaskie)
W okolicach ul. Ciołkowskiego obserwowano kulisty obiekt w formie żółtego światła, które otaczała czerwona, pulsująca „otoczka”. Świadek pisze: „Nie usłyszeliśmy żadnego dźwięki, pomimo stosunkowo niewielkiej wysokości. […] Obiekt wyglądał jak czerwony, pojedynczy punkt w ruchu jednostajnym”. NL - - - INFRA
28. 05.10.2012, ok. 20:30. Grabownica
(podkarpackie)
Obserwacja wirującej elipsy nad lasem. Obiekt poruszał się w prawo lewo, zatrzymywał się i wirował. Posiadał barwę niebieską jakby „za mgłą”. Obserwacja trwałą około godziny. Wykluczono lampiony, efekty laserowe, czy samolot. NL - - - A.Miazga
29. 11.10.2012, ok. 16:00. Koziołki
(łódzkie)
Pracownik jednego z zakładów w Koziołkach (łódzkie) zauważył przez okno dziwny obiekt znajdujący się nad pobliskim lasem. Prędko chwycił za komórkę. Na nagraniu widać jasny obiekt, który powoli przemieszcza się po niebie. DD Nagranie video / Utrata kontaktu ze świadkiem
INFRA
30. 11.10.2012, ok. 21:25. Łódź
(łódzkie)
Świadek pisze: „Zobaczyłem światło jasnoniebieskie, leciało z północy na południe, ale dziwnie szybko, jak na samoloty (często widzę samoloty, bo niedaleko jest lotnisko). Nagle zrobiło skręt po łuku - równie szybko. Z drugiej strony leciał samolot z migającymi światłami. Samolot i obiekt minęły się, po czym obiekt poleciał dalej, dając wrażenie, jakby światło zmalało lub oddaliło się, znikając po przyspieszeniu.  NL - - - INFRA
31. 17.10.2012, 19:30-19:40.
Wieliczka
(małopolskie)
Oberwatorka pisze: „Wyszłam z domu i jak zawsze popatrzyłam w niebo. Moją uwagę zwróciła mocno świecąca ‘gwiazda’, więc zaczęłam ją obserwować. […] Świeciła pięć razy jaśniej niż najjaśniejsza gwiazda i przemieszczała się w mogą stronę dość wolno, gdyż obserwowałam to jakieś 2-3 min., a nie mam zbyt dużego pola widzenia.” Kobieta twierdzi, że ruch obiektu był zdecydowanie inny od samolotu, który również był w tej chwili widoczny na niebie. UFO znajdowało się na bardzo dużej wysokości i poruszało się w „ślimaczym tempie”. NL - - - INFRA
 32.  02.11.2012, ok. 19:00.  Katowice
(śląskie)
Świadek twierdzi, iż obserwował przelot dziwnego obiektu: „Jego kształt i sposób poruszania się nie da się wyjaśnić w żaden logiczny sposób. Miał kształt ‘tarczki’ o wyraźnych brzegach […] z ciemnoczerwonym środkiem, lekko pulsującym.” Trzyminutowej obserwacji nie towarzyszył żaden dźwięk. Według szacunków świadka, UFO znajdowało się na wysokości co najmniej 10 km i posiadało olbrzymie rozmiary.
NL - - - INFRA


 * * * * * * * * * * * * * * *

RELACJE Z KRAJU ZGŁOSZONE W 2012
(zgłoś swoją relację)

LP DATA/GODZINA MIEJSCE OPIS TYP INFORMACJE DODATKOWE ŹRÓDŁO
1. 30.06.1961, 14-22(?)
Warszawa (mazowieckie), okolice ul. Dubois Świadek twierdzi: „Zdarzenie miało miejsce w czerwcu 1961 r. (miałem wówczas 10.5 roku). Wydaje mi się, że obiekt miał kształt kuli i był złotawy. Bardzo powoli przesuwał się na południe. Po jakimś czasie pojawiły się samoloty MiG." DD Świadek opisuje znane wcześniej zdarzenie, związane z kilkugodzinną obserwacją niezidentyfikowanego obiektu nad stolicą.
Więcej informacji.
A.Miazga
2. 1965, południe. Tyrawa Solna (podkarpackie)
8-letni świadek w czasie drogi do szkoły widzi nad pobliskim wzgórzem, w okolicach którego wydobywano ropę, zagadkowy srebrzysty walec z zaostrzonym końcem. Po chwili traci obiekt z oczu.
DD - - -
A.Miazga
3. ok. 1968 - 1969
okolice Modlina
(mazowieckie)
Para MiG-ów 21 natyka się w locie na dwa świetliste obiekty, które zbliżają się na odległość kilkunastu metrów od maszyn.  - - - Więcej informacji
D.Trela
4. lato 1982, popołudnie.
Kraków (małopolskie),
ul. Ułanów
19-letni M.K., żołnierz odbywający służbę w 6PDPD, zauważył dziwny obiekt w czasie drogi na stołówkę wraz z innymi żołnierzami. Obiekt składał się z „trzech części” przypominających kolorowe, kwadratowe fragmenty. Świadek pomyślał, że to latawiec skrzynkowy używany w ćwiczeniach, jednak twór wisiał stabilnie; możliwość taką wykluczały także jego rozmiary. Wysokość na jakiej znajdował się obiekt wynosiła ok. 1000-1300 m. Jak stwierdził mężczyzna, kolory obiektu miały charakter „fluorescencyjny”. DD Możliwość obserwacji latawca skrzynkowego.
INFRA / A.Kocik
5. 1988, dzień. Częstochowa (śląskie),
okolice Góry Ossona
Świadek miał zaobserwować w pobliżu Góry Ossona zawieszone nad ziemią „słupy" - niezidentyfikowane obiekty wykonujące bliżej nieokreślone czynności. DD Sprawa w toku
G.Tarczyński
6. jesień 1989, ok. 21:00-22:00.
Sosnowiec (śląskie), Centrum 16-letni chłopiec i jego rodzice widzą czerwone światło przebijające przez kotarę. Nastolatek podbiegłszy do okna widzi przed sobą czerwono-pomarańczową kulę poruszającą się ruchem jednostajnym. Po pewnym czasie obiekt przemienia się w drgający punkt. NL - - -
INFRA
7. czerwiec - lipiec, 1997, wieczór.
okolice Dańca (opolskie)
Policjanci udający się na interwencję zauważają unoszące się nad polami światła. Jak się okazuje, unoszące się na niedużej wysokości dwa kuliste obiekty wykonują zdumiewające manewry. W pewnym momencie jeden z obiektów przybliża się na odległość kilkunastu metrów do funkcjonariuszy, podczas gdy drugi pozostaje nad polem. Następnie, w mgnieniu oka, oba obiekty oddalają się.
CE-1/
NL
- - -
INFRA
8. późna jesień, 1999/2000.
Bielsko Biała (śląskie), okolice lotniska sportowego Spacerujący  mężczyzna widzi unoszące się (najprawdopodobniej nad terenem lotniska) trzy kuliste, świecące na biało obiekty. Po chwili wszystkie gwałtownie zmieniły miejsce położenia i „rozpierzchły się po niebie”, każdy w innym kierunku. Świadek nie widział nic więcej.
NL - - -
INFRA
9. 2002 (?) / dokładna data nieznana
Szkaradowo (wielkopolskie)
Rodzina obserwuje unoszące się na niebie ciemnoczerwone kule tworzące pozorną formację trójkąta. Obiekty powoli opadają, pozostawiając na niebie smugę. Odnotowano w ich pobliżu pojawienie się samolotów.
DD Obserwacja wojskowych flar.
INFRA
10. jesień 2002, wieczór
Surochów (podkarpackie) Nastolatka, która udała się w odwiedziny do kuzynów, idąc w kierunku miejsca ich zamieszkania, spojrzała w niebo, widząc nad sobą dziwny obiekt „w kształcie talerza, od spodu był płaski, ok. metr średnicy, świecił na metaliczno-złoty kolor. Obiekt ten znajdował się dość nisko, na wysokości bloku mieszkalnego. Przystanął nagle nade mną, po czym wydał z siebie flesz, taki jak w aparacie fotograficznym i z bardzo dużą prędkością odleciał.”
CE-1 - - - A.Miazga
11. 29.06.2004, od 22:00.
Sokółka (podlaskie)
Po serii obserwacji nieznanego pochodzenia świateł grupa świadków postanawia przekonać się, skąd pochodzą. Po śledzeniu obiektu okazuje się, że to przypominający kształtem autobus" pojazd latający, z rozlokowanymi na kadłubie oknami. W czasie obserwacji odnotowano możliwe oddziaływanie cieplne ze strony UFO.
CE-1/
NL
Zobacz pełny raport A.Miazga
12. grudzień 2006.
Kozłów
(podkarpackie)
Troje pasażerów auta na trasie Brzeźnica – Pustków zauważa dziwne światła. Jak się okazuje, należą one do obiektu, który unosi się nad domami w Kozłowie. UFO ma formę „spodka z kopułką” i kanciastymi krawędziami. Świadkowie w pewnym momencie znaleźli się ok. 60 m. od obiektu; następnie, po przelocie nad lasem, towarzyszył on samochodowi przez ok. 1.5 km. Według relacji UFO miało ok. 2.5-3 m. długości. CE-1 (?) - - -
A.Miazga
13. 25.09.2011, zmierzch.
Kotla
(dolnośląskie)
Grupa młodych kobiet obserwuje powoli opadający w stronę ziemi świecący (lub płonący) obiekt. Ma on niewielkie rozmiary. Po chwili, kiedy wracają do obserwacji, zauważają ciemną kulę, która przemierza tą samą trajektorię.
NL - - - INFRA

  * * * * * * * * * * * * * * *
 

RELACJE Z ZAGRANICY ZGŁOSZONE W 2012

LP DATA/GODZINA MIEJSCE OPIS TYP INFORMACJE DODATKOWE ŹRÓDŁO
1. 19.06.2011, dzień.
Des Plaines, (Illinois, USA)
Pochodzący z Polski świadkowie obserwują wiszący w powietrzu obiekt o nietypowym kształcie, który po chwili oddala się. Wykonują jego zdjęcie. Widać na nim nieregularną bryłę pojazdu ze światłami na powierzchni.
DD
Sprawa w toku. Utrata kontaktu ze świadkiem.
INFRA
2. 13.05.2012, ok. 19:55.
Berlin (Niemcy)
Świadek obserwuje przy pomocy lornetki matowy czarny obiekt w kształcie "pieroga" z poprzecznym pasem niebieskich świateł. Pojazd znajdował się na dużej wysokości i według świadka zatoczył koło, kontynuując lot na północny wschód.
NL Możliwość obserwacji wojskowego drona. Sposób poruszania się obiektu wyklucza, iż był to np. latawiec. INFRA


 


 

Najnowsze tematy na forum

Czytaj Nieznany Świat!

„Channeling” znowu w sprzedaży!


Nowości wydawnicze:

Związek ducha i materii
Niezwykła pozycja dr Danuty Adamskiej-Rutkowskiej na temat nowych koncepcji w fizyce: innych wymiarów, kwantowej świadomości i związkach między duchem .
Więcej na talizman.pl

Nowości wydawnicze:

Boski lekarz
- czyli sekrety leczenia chorób przewlekłych oraz "niewyjaśnionych", na które lekarze nie zawsze znajdują remedia...
Więcej na:

Nowości wydawnicze:

Intuicja - boski drogowskaz
Korzystanie z intuicji to już nie tylko domena ezoteryki. Otwarcie mówią o niej psychologowie i trenerzy osobiści. Jak poprawnie odczytać wskazówki od wewnętrznego głosu?
Więcej na talizman.pl

Nowości wydawnicze:

Kurs cudów w praktyce
- czyli zespół porad i wskazówek, jak wyciągnąć sens i maksimum efektów z działań codziennych...
Więcej na talizman.pl