Proroctwa Mitara Tarabića

Mitar Tarabić (1829-1899)O swoich wizjach przyszłości opowiedział swojemu ojcu chrzestnemu, miejscowemu duchownemu prawosławnemu, Zacharemu Zacharićowi (1836-1918), który zapisywał wszystko w małym notatniku. Niestety, notatnik ten uległ uszkodzeniu w roku 1943 podczas pożaru jego rodzinnego domu podpalonego przez okupującą kraj armię bułgarską. Ocalałe teksty są obecnie w posiadaniu prawnuka Zacharića, Dejana Malenkowića.
 

 

Mitar Tarabić (1829-1899) był niepiśmiennym chłopem z wsi Kremna, który od czasu do czasu doświadczał wizji dotyczących przyszłości ludzkości

Najbardziej znane proroctwo Tarabića dotyczy serii politycznych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej Serbii. Przepowiedział sekwencje wydarzeń rozciągniętych na przestrzeni dziesięcioleci, które doprowadziły do obalenia panującej rodziny Obrenowićów wywodzącej się z serbskiego rodu królewskiego. Ta przepowiednia stała się znana na Bałkanach pod nazwą „Czarnego Proroctwa" i spełniła się w całości.

Wszystkie zwroty „ty" i „twoi potomkowie" odnoszą się do Zacharića. Kiedy Tarabić mówi „my", rozumie przez to Serbów, nie rozróżniając między Chorwatami, Serbami i Słoweńcami etc. Dla niego każdy, kto mówił jego językiem, był Serbem. Ze względu na obszerny materiał podzieliliśmy artykuł na dwie części: przepowiednie dotyczące wydarzeń przed II wojną światową oraz przepowiednie dotyczące wydarzeń po II wojnie światowej.

Przepowiednie dotyczące wydarzeń do końca I wojny światowej (1903-1918)

Po zamordowaniu króla i królowej [Aleksandra i Drągi Obrenowić] do władzy dojdą Karadziordziewiće. Potem znowu zaczniemy wojnę z Turkami. Cztery chrześcijańskie państwa zaatakują Turcję i nasze granice znajdą się na rzece Lim, a potem zaatakujemy i zemścimy się na Kosowie

Fakty historyczne:

• 1903 - Aleksander i Drąga Obrenowić zostają zamordowani przez ich własną gwardię i władcą Serbii zostaje Petar Karadziordziewić.

• 1912 - Wybucha I wojna bałkańska między bałkańskimi aliantami (Serbią, Grecją, Bułgarią i Czarnogórą) a Turcją (Imperium Osmańskim). Wojnę wygrywają bałkańscy alianci i Serbia przesuwa swoje granice do rzeki Lim i odbiera Turkom Kosowo.

Wkrótce po tej wojnie, rozpocznie się kolejna... Wielka Wojna, w której zostanie przelane wiele krwi. Gdyby ta krew stała się rzeką, ogromny kamień o wadze 300 kilogramów zostałby z łatwością przetoczony przez jej prąd. Zaatakuje nas potężna armia zza rzeki, trzykrotnie większa od naszej... Zniszczą wszystko, co będzie na ich drodze. Dotrą daleko w głąb naszego kraju... Nadejdą dla nas ciężkie czasy...Nasza armia prawie się podda, ale potem dowództwo przejmie inteligentny człowiek na czarnym rumaku i zawoła: „Naprzód, do zwycięstwa, mój ludu! Naprzód, bracia Serbowie!" Nasza armia obudzi się do życia. Jej duch bojowy rozbudzi się i nieprzyjaciel będzie ścigany aż za rzekę...

Gavrilo PrincipFakty historyczne:

• 1914 - Cesarstwo Austro-Węgierskie wypowiada wojnę Serbii, po tym jak serbski nacjonalista Gawriło Princip morduje w Sarajewie następcę austriackiego tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. Ta regionalna wojna przekształciła się wkrótce w I wojnę światową, w której uczestniczyły 32 państwa. Początkowo Austria z łatwością zajęła północną i środkową część Serbii, ale kiedy dowództwo przejął generał Aleksander Miszić (człowiek na czarnym rumaku), serbska armia wyparła do października 1915 roku austriackich najeźdźców aż za rzekę Drinę.

Potem jeszcze większa armia nadejdzie z północy i rozdepcze nas. Nasz kraj zostanie zdewastowany. Będziemy masowo umierać z głodu i chorób. Przez trzy lata Serbia będzie żyła w kompletnej ciemnicy. W tym czasie nasza okaleczona armia będzie za granicą. Zatrzymają się w miejscu otoczonym morzem, a będą ich żywić i pielęgnować przyjaciele zza morza. Potem ich rany zasklepią się i wrócą statkami. Uwolnią Serbię i wszystkie terytoria, gdzie żyją nasi bracia.

Fakty historyczne:

• Niemcy zaatakowały z północy i w grudniu 1915 roku Serbia została pokonana. W roku 1916 rząd i serbska armia uciekły na grecką wyspę Kerkira (Corfu), skąd po przegrupowaniu się i odzyskaniu sił armia odpłynęła do Salonik, gdzie wspólnie z armiami innych aliantów utworzyła nowy front. Po ciężkich bojach Serbia została wyzwolona i ponownie zjednoczona z innymi narodami południowych Słowian (Chorwatami i Słoweńcami), których terytoria były wcześniej wcielone do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W czasie okupacji Serbii przez Niemców z powodu głodu i chorób zmarło bardzo dużo Serbów.

Powiem ci jeszcze jedną rzecz, ojcze. Dokładnie w dniu twojego chrztu do Kremna przyjdzie armia najeźdźców i pozostanie tam przez trzy lata. Odejdzie tego samego dnia, w którym przyjdzie - w dniu św. Łukasza. Ale ty nie doczekasz końca wojny. Umrzesz w ostatnim roku wielkiej światowej rzezi. Obie wojny, pierwsza z Turkami i ta wielka, w której weźmie udział cały świat, zabiorą dwoje twoich wnucząt - jednego przed twoją śmiercią, a drugiego tuż po niej.

Fakty historyczne:

• Niemcy weszli do Kremnej w dniu św. Łukasza i dokładnie tego samego dnia trzy lata później została ona wyzwolona. Zachary Zacharić zmarł w roku 1918, ostatnim roku I wojny światowej, w którym zmarło również dwoje jego wnucząt, jedno przed a drugie po jego śmierci.

Przewidywania dotyczące wydarzeń do końca II wojny światowej (1918-1945)

Wysłuchaj mnie, mój ojcze chrzestny. Po pierwszej wielkiej wojnie Austria zniknie, a Serbia będzie tak duża jak prawdziwe królestwo. Będziemy żyli razem z naszymi północnymi braćmi.

Fakty historyczne:

• 1918 - Rozpada się Cesarstwo Austro-Węgierskie. W grudniu 1918 roku powstaje nowe państwo o oficjalnej nazwie Królestwo Serbów. Chorwatów i Słoweńców. Państwo to jest stale nękane problemami natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, głównie za sprawą konfliktów między różnymi politycznymi partiami o nacjonalistycznym zabarwieniu.

Przez kilka lat będziemy żyli w pokoju, miłości i dobrobycie, ale nie będzie to trwało długo. Jadowita nienawiść nawiedzi nasz lud... Dojdzie do rozlewu krwi... Straszne! Nie wiem, kiedy i czemu, ale prawdopodobnie z powodu tej nienawiści.

Fakty historyczne:

• Dominacja Serbów w rządzie, mnóstwo partii politycznych i odmowa przyznania autonomii Chorwatom i Słoweńcom oraz innym mniejszościom narodowym zaostrzyły polityczne waśnie w królestwie. Dowodzeni przez Stiepana Radića Chorwaci i ich sojusznicy systematycznie występowali przeciwko centralnemu rządowi. Pierwszy etap zmagań zakończył się, kiedy w czerwcu 1928 roku deputowany Czarnogóry w parlamencie krajowym śmiertelnie ranił Radića i jego dwóch kolegów. W odwecie Chorwaci wycofali się z parlamentu i zorganizowali separatystyczny rząd ze stolicą w Zagrzebiu. Wojna domowa zdawała się nieunikniona, ale w styczniu 1929 roku król Aleksander (Serb) zawiesił konstytucję, rozwiązał parlament i wszystkie partie polityczne i przejął dyktatorską kontrolę nad rządem. W nadziei na przywrócenie jedności państwa zlikwidował tradycyjnie istniejące prowincje i zmienił nazwę kraju na Królestwo Jugosławii (Kraju Południowych Słowian).

Potem ten siedzący na tronie zostanie zabity, pozostawiając po sobie wdowę i sieroty. Na tronie zastąpi go jego krewny i będzie starał się rządzić sprawiedliwie i dobrze opiekować się jego dziećmi, ale ludzie nie będą darzyć go sympatią i oskarżą go o niesprawiedliwość. Zostanie zdetronizowany i uwięziony przez armię. Życie ocalą mu król i królowa Anglii. Potem na pustym tronie zasiądzie syn naszego zabitego króla, ale będzie panował tylko kilka dni. Jego żołnierze zabiorą go za morza, ponieważ nasze królestwo znowu najedzie obca armia. Cała Europa dostanie się pod panowanie antychrysta. 

Fakty historyczne:

• 9 października 1934 roku macedoński terrorysta powiązany z chorwackimi separatystami zabił króla Aleksandra podczas jego dyplomatycznej wizyty we Francji. Na tronie Jugosławii zasiadł jego niepełnoletni syn jako Petar II (Piotr II). Rządy zaczęła sprawować trójpartyjna Rada Regencyjna, na czele, której stanął książę Paweł Karadziordziewić, kuzyn zamordowanego króla. Na skutek spadku jego popularności Paweł został usunięty przez jego własną armię i wygnany do Anglii. W roku 1939 wybuchła II wojna światowa. W kwietniu 1941 roku wojska niemieckie najechały Jugosławię, ale młody król Petar zdołał uciec wraz z rządem za granicę przed hordami nazistów. Większość Europy wpada w ręce Hitlera.

Na początku Rosja nie weźmie udziału w wojnie, ale kiedy zostanie zaatakowana przez wrogą armię, stawi opór. Na rosyjskim tronie zasiada czerwony car.

Fakty historyczne:

• Kiedy naziści rozpoczęli II wojnę światową, Związek Radziecki pozostał neutralny. 22 czerwca 1941 roku ponad trzymilionowa armia niemiecka uderzyła na ZSRR, który, rządzony przez przywódcę partii komunistycznej Józefa Stalina, stawił jej opór.

Pojawiają się tu ludzie z gwiazdami na czole. Będą rządzić regionem Uzice przez 73 dni, po czym uciekając przed swoimi nieprzyjaciółmi przekroczą rzekę Drinę. Będą to czasy głodu i wielkiego zła... Serbowie będą walczyć ze sobą i nawzajem się wyrzynać. Armia najeźdźców będzie przyglądać się nienawiści panującej wśród Serbów i śmiać się z nas. Wśród naszego ludu pojawi się niebieskooki człowiek na białym koniu. Na jego czole będzie błyszczała gwiazda. Wroga armia będzie ścigała go po całym kraju, w lasach, nad rzekami i morzem, ale daremnie. Człowiek ten zbierze potężną armię i uwolni okupowany Belgrad. Będzie ścigał nieprzyjaciela i wygoni go z kraju, który stanie się większy niż kiedykolwiek dotąd. Rosja zawrze przymierze z innymi wielkimi królestwami położonymi za morzami i razem pokonają antychrysta i uwolnią wszystkie zniewolone narody Europy.

Fakty historyczne:J.Broz - Tito

  Dowodzona przez Chorwata Josipa Broza Tito (niebieskookiego człowieka) partia komunistyczna rozpoczęła w Jugosławii walkę z Niemcami i Włochami oraz serbskimi i chorwackimi nacjonalistycznymi ekstremistami, którzy prowadzili ze sobą wojnę. Symbolem komunistycznej partii Tity była czerwona gwiazda, którą jej członkowie nosili na czapkach.

• Pierwszym obszarem wyzwolonym przez Titę i jego armię był region miasta Uzice. Utrzymali go dokładnie przez 73 dni, po czym Tito i jego armia zostali zmuszeni do wycofania się za rzekę Drinę do Bośni. W całej Jugosławii rozgorzała wojna partyzancka.

• W maju 1945 roku hitlerowskie Niemcy zostały pokonane przez koalicję ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji i pod koniec tego samego roku Jugosławia została zjednoczona. Tito wjechał do Belgradu na białym koniu i uczynił pałac królewski swoją rezydencją. Powstała komunistyczna Jugosławia, która zyskała część terytoriów sąsiadujących z nią Włoch.

Przepowiednie dotyczące wydarzeń po zakończeniu II wojny światowej (1946-do dziś)

[Od tego momentu duchowny Zacharicz mówi w pierwszej osobie, relacjonując swoje rozmowy z Mitarem Tarabićem.]

Mitar powiedział mi, że człowieka o niebieskich oczach złamie odwieczną miłość z naszymi prawosławnymi chrześcijańskimi braćmi, Rosjanami. Nie będzie im wdzięczny za to, że zasiądzie na tronie, aczkolwiek to oni go na nim posadzą. Zrodzi się wielka nienawiść między nami i Rosjanami. Dojdzie do rozlewu krwi wśród naszego ludu. Rany te wkrótce zasklepią się i znowu będziemy w przyjaźni z Rosjanami, ale już nieszczerze, tylko formalnie, udając jedni przed drugimi, że nie pamiętamy, jak się nawzajem oszukiwaliśmy. 

Fakty historyczne:

• W roku 1948 Tito odmówił podporządkowania się rozkazom przywódcy ZSRR, Józefa Stalina - człowieka, który ukształtował go na początku lat 1920 i wysłał do Jugosławii, aby zorganizował tam partię komunistyczną. ZSRR potępiło Titę, oskarżając go o odchylenia od zasad ortodoksyjnej polityki komunistycznej. Tito przeprowadził czystkę i dokonał egzekucji na członkach swojej partii, którzy sprzeciwili się jego decyzji. Serdeczne stosunki z komunistami radzieckimi zostały przywrócone dopiero po śmierci Stalina w roku 1953, ale stosunki Jugosławii z demokratycznymi krajami kapitalistycznymi zaowocowały brakiem do niej zaufania ze strony ZSRR.

Po Wielkiej Wojnie na świecie zapanuje pokój. Pojawi się wiele państw... czarnych, białych, czerwonych i żółtych. Zostanie utworzony międzynarodowy sąd, który nie będzie pozwalał państwom na wzajemne walki. Ten sąd będzie ponad wszystkimi królami. Tam, gdzie wybuchnie wojna, sąd rozsądzi sprawiedliwie, starając się zmienić nienawiść i rzezie w miłość i pokój. Ci, którzy dożyją tych czasów, będą więcej niż szczęśliwi.

Fakty historyczne:

• W grudniu 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Artykuły 33-38 Karty ONZ upoważniają Radę Bezpieczeństwa do zachęcania skłóconych krajów do rozstrzygania sporów środkami pokojowymi poprzez negocjacje, mediacje, komisje rozjemcze, arbitraże, sądy etc.

• Od roku 1946 do 1970 niepodległość uzyskały dziesiątki krajów w Azji, Afryce, na Środkowym Wschodzie i w Południowej Ameryce.

„Po pewnym czasie kilku wielkich i małych królów zacznie udawać respekt dla sądu i jednocześnie robić, co im się podoba... Z tego to powodu zaczną wybuchać małe wojny... Zginą tysiące tysięcy, ale nie będzie wielkich wojen .

Radziecki żołnierz w Afganistanie (za: Wikipedia)

Radziecki żołnierz w Afganistanie

Fakty historyczne:

• Wojna koreańska (1950-1953), wojna wietnamska (1959-1975), wojna afgańska (1979-1988), wojna w Nikaragui i afera Iran - Contra (1979-1989) etc.

Będzie kilka wojen wokół królestwa Izraela, ale wcześnie lub później tam również nastanie pokój. W wojnach tych brat będzie walczył przeciwko bratu, potem zawrą pokój, ale nienawiść pozostanie... Wszystkie małe wojny będą inicjowane przez wielkie królestwa ze względu na ich perfidię i złośliwość - ci, którzy walczą i nawzajem się wyrzynają, robią to z powodu głupoty.

Fakty historyczne:

• W roku 1947 na Środkowym Wschodzie powstał Izrael. W roku 1967 między Izraelem i jego arabskimi sąsiadami wybuchła wojna sześciodniowa. W roku 1975 wybuchła wojna domowa w Libanie, w którą zamieszani byli Irańczycy, Syryjczycy, Palestyńczycy i Izraelczycy.

• Inne wojny to wojna Iraku z Iranem (1980-1988), wojna Iraku z Kuwejtem (1991) etc.

W naszym kraju czas pokoju i dobrobytu będzie długi. Wiele pokoleń przyjdzie i odejdzie w pokoju, znając wojnę tylko z mądrych ksiąg, słów i dziwnych objawień.

Fakty historyczne:

• W łatach 1965 i 1966 ekonomiczne reformy w Jugosławii zapoczątkowały coś. co nazwano rewolucją gospodarczą. Ogólna produkcja przemysłowa w roku 1957 wzrosła o 70 procent w stosunku do produkcji z roku 1953, zaś w roku 1966 była dwukrotnie większa niż w roku 1957. W roku 1967 ceny się ustabilizowały, rosły oszczędności, a wydajność pracy zwiększyła o około 7 procent.

• W latach 1950 i 1960 radio i telewizja przeżywały wielki boom.

„Nasze królestwo będzie silne oraz kochane i szanowane przez wszystkich. Ludzie będą jedli tylko biały chleb a razowy tylko wtedy, gdy będą mieli na to ochotę. Wszyscy będą jeździć powozami bez wdów. Ludzie będą podróżowali po niebie spoglądając w dół na nasz kraj, jakby wspięli się na podwójną górę Tara.”

Fakty historyczne:

• Doszło do dobrobytu połączonego z rozpowszechnieniem się samochodów, autobusów, furgonetek i transportu powietrznego (Jugosławia założyła własną linię lotniczą).

Serbia będzie najlepiej prosperować w czasie rządów człowieka o niebieskich oczach i na białym koniu, który pojawi się w niej przynosząc pewien rodzaj nowej religii. Wstąpi na nasz tron i będzie silny i zdrowy przez długie lata, tak, że dożyje prawie stu lat. Będzie bardzo lubił polowania i pewnego razu w czasie jednego z nich nagle spadnie ze swojego białego konia i straci nogę. Umrze z powodu tej rany, a nie z powodu starości.

Fakty historyczne:

• Rządy Tity przyniosły Jugosławii dobrobyt i komunizm. Tito dożył 88 lat (1892-1980). Nie miał wypadku w czasie polowania, ale bardzo lubił jeździć na koniu i polować. Prawdziwą przyczyną jego zgonu była cukrzyca, która wymusiła amputację nogi.

Po nim nasz kraj będzie rządzony przez swego rodzaju komisję, ale już nigdy nie będzie tak, jak było. Mimo iż w naszym królestwie zapomną o ubóstwie i głodzie i będą żyli w wielkim bogactwie, brat zacznie nienawidzić brata i myśleć o nim źle.

Fakty historyczne:

• Po śmierci Tity Jugosławia była rządzona przez „kolektywną prezydencję" aż do roku 1991. W latach 1980 narosły napięcia w południowej prowincji Serbii, Kosowie, która w roku 1968 uzyskała autonomię po rozruchach będących wyrazem sprzeciwu wobec serbskiego zwierzchnictwa. Dążąc do niezależności i nawołując do utworzenia osobnej republiki etniczni Albańczycy ścierali się z Serbami i Czarnogórcami przez dziesięć lat.

W naszych granicach i poza nimi powstanie nowe państwo. Będą rośli jak trawa po ulewie. Będą dobrzy i uczciwi i zareagują na naszą nienawiść z umiarem. Będą dbać o siebie nawzajem, jakby byli braćmi, a my w naszym szaleństwie będziemy uważali, że wiemy wszystko i że wszystko potrafimy zrobić, i będziemy obdarzać

Fakty historyczne:

• Po uchwaleniu 25 czerwca 1991 roku przez Chorwację i Słowenię deklaracji niepodległości, federalny rząd Jugosławii wydał zdominowanej przez Serbów armii rozkaz przywołania do porządku separatystów. Wybuchła dziesięciodniowa wojna ze Słowenią, ale skończyła się klęską Serbów. Wojna w Chorwacji trwała siedem miesięcy i skończyła się w styczniu 1992 roku. Te secesje i deklaracja niepodległości Jugosłowiańskiej republiki Macedonii we wrześniu 1991 roku przypieczętowały koniec istnienia Jugosławii. Podobne deklaracje Bośni i Hercegowiny w marcu 1992 roku i wynikłe w następstwie tego walki zapoczątkowały wybuch wojny bośniacko-chorwacko-serbskiej.

Ten kłopot będzie trwał wiele lat i nikomu nie uda się go powstrzymać, bo naród będzie rósł jak trawa. Jeden człowiek, który urodzi się wiele lat po tobie, będzie uczciwy i inteligentny i to on dojdzie z nimi do porozumienia. Będziemy żyli w pokoju - oni tam a my tu i tam.

Fakty historyczne:

• Wojna bośniacko-chorwacko-serbska trwała pięć lat (1991-1995). Jednym z głównych jej aspektów było wtrącanie się sił międzynarodowych, zarówno na poziomie dyplomatycznym, jak i militarnym (NATO). Społeczność międzynarodowa podjęła szereg ograniczonych działań pokojowych. „Oni tam, a my tu i tam" - po zakończeniu wojny etniczni Chorwaci zamieszkali tylko w Chorwacji, podczas gdy etniczni Serbowie zamieszkują zarówno w Serbii, jak i Chorwacji.

Widzisz, mój chrzestny ojcze, kiedy świat zacznie po drugiej wielkiej wojnie żyć w pokoju i dostatku, wszystko to będzie jak gorzka iluzja, ponieważ wielu zapomni o Bogu i będą czcili tylko swoją własne ludzką inteligencję... A czy wiesz, mój chrzestny ojcze, czym jest ludzka inteligencja w porównaniu z wolą i wiedzą Boga? Jest drobiną mniejszą od kropli w oceanie.

Fakty historyczne:

• Wraz ze wzrostem wiedzy opartej na naukowych podstawach i w konsekwencji naukowego wyjaśnienia wielu zjawisk, traktowanych dotąd jako nadprzyrodzone, ateizm stał się bardziej naturalnym i mniej pogardzanym filozoficznym trendem.

Człowiek zbuduje pudło, w którym będzie swego rodzaju przyrząd z obrazami, ale oni nie będą mogli porozumiewać się ze mną już zmarłym.

Fakty historyczne:

• Wynalezienie telewizji i komputera.

• Wpływ Internetu, CNN, Al-Jazeera, Fox News, CCTV etc.

Ludzie będą wiercić studnie głęboko w ziemi i kopać złoto, które da im światło, prędkość i siłę, a Ziemia będzie płakać łzami żalu, ponieważ będzie znacznie więcej złota i światła na jej powierzchni niż w jej wnętrzu. Ziemia będzie cierpiała z powodu tych otwartych ran. Zamiast pracować na połach, ludzie będą kopać wszędzie, w złych i dobrych miejscach, ale rzeczywista siła będzie wokół nich, nie mogąc powiedzieć im: «Chodźcie i weźcie mnie, czyż nie widzicie, że jestem tu, wszędzie wokół was?» Dopiero po wielu latach ludzie przypomnę sobie o tej prawdziwej sile i wówczas zdadzą sobie sprawę, jak głupio postępowali kopiąc te wszystkie dziury.

Fakty historyczne:

• Ropa naftowa, znana również pod nazwą „czarne złoto", potężne samochody, agregaty prądotwórcze, samoloty etc. Eksploracja pól naftowych jest ekonomicznie ryzykownym przedsięwzięciem. Mimo iż w latach 1980 została ona udoskonalona, wciąż istnieje ryzyko odkrycia ekonomicznie nieopłacalnych pól. Specjaliści od ropy naftowej szacują, że w roku 2050 skończą się jej światowe rezerwy.

Ta siła będzie również obecna w ludziach, ale upłynie dużo czasu, zanim zostanie odkryta i wykorzystana. Minie jeszcze dużo czasu, zanim człowiek pozna siebie. Będzie wielu uczonych, którzy będą sądzić poprzez swoje książki, że wiedzą i mogą wszystko. Będą wielką przeszkodą w drodze do poznania siebie, ale kiedy już ludzie posiądą tę wiedzę, wówczas zrozumieją, jakim złudzeniem było wsłuchiwanie się w to, co mówili uczeni. Kiedy to się stanie, ludzie będą bardzo żałować, że nie odkryli tego wcześniej, bo wiedza ta jest bardzo prosta. Ludzie będą robili wiele głupich rzeczy, myśląc, że wiedzą wszystko i potrafią zrobić wszystko, nie wiedząc w rzeczywistości niczego. Mądrzy ludzie pojawią się w Oriencie i ich mądrość przekroczy wszystkie morza i granice, ale ludzie długo nie będą wierzyli w tę mądrość i tę rzeczywistą prawdę ogłoszą kłamstwem. Ich dusze nie zostaną przejęte przez diabła, ale przez coś znacznie gorszego. Uwierzą, że ich iluzje są rzeczywistą prawdą, chociaż w ich głowach nie będzie żadnej prawdy. Tu, w domu, będzie tak samo, jak na całym świecie. Ludzie zaczną nienawidzić czystego powietrza, a cała boska świeżość i całe boskie piękno skryją się w fetorze. Tu w Kremnej wiele pól stanie się łąkami i wiele domów zostanie opuszczonych, ale później ci, którzy odeszli, wrócą i będą leczyć się wdychając świeże powietrze. W Serbii nie będzie możliwe odróżnienie mężczyzny od kobiety. Wszyscy będą nosić takie same ubrania. To nieszczęście przyjdzie do nas zza granicy i pozostanie u nas przez długi czas. Pan młody będzie brał pannę młodą, ale nikt nie będzie wiedział, kto jest kim. Ludzie będą zagubieni i z dnia na dzień będą postępować coraz bardziej bezsensownie. Ludzie będą rodzić się, nie wiedząc, kto był ich dziadkiem lub pradziadkiem. Ludzie będą myśleli, że wiedzą wszystko, ale nic nie będą wiedzieli.

Fakty historyczne:

• Tak jak dzieje się na całym świecie, ludzie opuszczają rolnicze regiony i poszukują pracy w dużych miastach. W porównaniu do czasów Tarabicza coraz więcej kobiet ścina włosy na krótko i nosi spodnie. Dzieci zrodzone poza związkiem małżeńskim stały się codziennością.

Serbowie oddalą się od siebie i będą mówić: «Nie jestem Serbem, nie jestem Serbem». Bezbożność przeniknie nasz naród i pójdzie do łóżka z serbskimi siostrami, matkami i żonami. Spłodzi takie dzieci, że wśród Serbów będzie to najgorsze potomstwo od początku świata. Tylko słabeusze będą się rodzić i nikt nie będzie wystarczająco silny, aby dać życie bohaterowi.

Fakty historyczne:

• Po rozpadzie Jugosławii na Serbię, Chorwację, Bośnię i Kosowo w większości krajów bałkańskich stacjonują oenzetowskie siły pokojowe. Większość ich personelu to mężczyźni, co oznacza możliwość, że sypiają z serbskimi kobietami. Może to też odnosić się do wielu gwałtów, do jakich doszło na Bałkanach.

• Serbowie postrzegają te oenzetowskie siły pokojowe jako najeźdźców, którzy trzymają stronę Chorwatów, Bośniaków i albańskich muzułmanów w Kosowie.

Kiedyś znikniemy z naszych ziem. Pójdziemy na północ, a potem, kiedy zdamy sobie sprawę z własnej głupoty, wrócimy. Kiedy wrócimy, zmądrzejemy i wygnamy bezbożnika w imię Boga, także już go więcej nie zobaczymy.

Fakty historyczne:

• Kiedy w roku 1995 zakończyła się wojna na Bałkanach, serbska, chorwacka i bośniacka gospodarka leżały w gruzach i doszło do potężnego bezrobocia. Serbowie, Bośniacy i Chorwaci musieli udać się do Niemiec, Danii, Belgii etc. W Kosowie Serbowie stali się uchodźcami.

• W czerwcu 2004 roku 200000 Serbów uciekło z Kosowa, zostało ich tam tylko 80000. W marcu 2004 roku KFOR miał w Kosowie 19000 żołnierzy, podczas gdy w szczycie było ich 50 000, natomiast w czerwcu 2004 roku SFOR miał w Bośni 7000 żołnierzy, a w szczycie 70000.

• W czerwcu 2004 roku nadeszła wiadomość z Kosowa, że etniczni Kosowianie usuwają stamtąd etnicznych Serbów, podburzając motłoch do niszczenia kościołów i domów należących do Serbów. Wszystko to działo się na oczach ślepych i głuchych oddziałów KFOR.

Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa. Wszyscy będą mówić: «Wiem, wiem, bo jestem uczony i mądry» - ale nikt nic nie będzie wiedział. Ludzie będą myśleli i myśleli, ale nie będą potrafili znaleźć właściwego łęku, którym byłaby boska pomoc, wokół nich i w nich samych. Człowiek uda się do innych światów i znajdzie tam martwe pustynie i wciąż, niech mu Bóg wybaczy, będzie myślał, że wie lepiej niż sam Bóg. Nie zobaczy tam nic, z wyjątkiem wiecznego spokoju Boga, ale odczuje swoim sercem i duszą ogrom piękna i mocy Boga. Ludzie będą jeździć pojazdami po Księżycu i latać do gwiazd.

Będą szukać życia, ale życia podobnego do naszego nigdzie nie znajdą. Ono tam będzie, ale oni nie będą w stanie go pojąć i rozpoznać, że to jest życie. Ten, który tam idzie, niech mu Bóg wybaczy, nie wierząc w Boga, jak przystoi honorowemu i uczciwemu człowiekowi, kiedy wróci, powie: «O, wy ludzie, którzy wymawiacie imię Boga z wątpliwością, idźcie tam, gdzie ja byłem, i wtedy zobaczycie, co znaczy boski umysł i moc».

Im więcej ludzie będą wiedzieli, tym mniej będą kochać i opiekować się innymi. Nienawiść będzie tak wielka między nimi, że będą ich bardziej obchodzić ich urządzenia niż krewni. Człowiek będzie bardziej polegał na swoich urządzeniach niż na swoim najbliższym sąsiedzie... Wśród ludzi narodu z dalekiej północy pojawi się mały człowiek, który będzie, starał się nauczyć ludzi miłości i współczucia, ale wokół niego będzie wielu hipokrytów i stąd dozna on wielu wzlotów i upadków. Żaden z tych hipokrytów nie będzie chciał wiedzieć, czym jest rzeczywiste ludzkie piękno, ale jego mądre księgi i wszystkie słowa, jakie wypowie, pozostaną i wtedy ludzie zobaczą, jak się sami oszukiwali. Ci, którzy będą czytali i pisali różne księgi z liczbami, będą myśleli, że wiedzą najwięcej. Ci wyuczeni ludzie pozwolą, by ich życie toczyło się zgodnie z obliczeniami. Będą żyli i czynili dokładnie tak, jak im te liczby powiedzą. Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. Ci dobrzy i mądrzy dostrzegą, że ta cała praca i wysiłki nie są warte grosza i że prowadzą do zniszczenia świata, i zamiast poszukiwać mądrości w liczbach zaczną jej szukać w medytacjach.

Przewidywania dotyczące wydarzeń w okresie III wojny światowej

Kiedy zaczną więcej medytować, zbliżą się do mądrości Boga, ale będzie już za późno, ponieważ ci źli zdążą już spustoszyć całą Ziemię, i ludzie zaczną masowo umierać. Potem ludzie zaczną uciekać z miast na wieś i będą szukali gór z trzema krzyżami i tam, wewnątrz, będą w stanie oddychać i pić wodę. Ci, którzy uciekną, ocalą siebie i swoje rodziny, ale nie na długo, ponieważ dojdzie do wielkiego głodu. Będzie dużo żywności w miastach i wsiach, ale będzie ona zatruta. Wielu będzie ją jadło z powodu głodu i umrą natychmiast. Ci, którzy będą pościć do końca, ocaleją, ponieważ Duch Święty ocali ich i będą blisko Boga. Najwięksi i najbardziej rozgniewani uderzą w najpotężniejszych i najbardziej rozwścieczanych! Kiedy wybuchnie ta okropna wojna, biada armiom, które będą latać po niebie; lepiej będzie tym, którzy będą walczyć na ziemi i wodzie. Ludzie prowadzący tę wojnę będą mieli swoich naukowców, którzy wymyślą różne dziwne kule armatnie. Kiedy one wybuchną, to zamiast zabijać rzucą zaklęcie na wszystko, co żyje - ludzi, armie i zwierzęta. To zaklęcie uśpi ich i będą spali zamiast walczyć, ale później wrócą do zmysłów. My nie będziemy walczyć w tej wojnie, ale inni będą toczyć bitwy nad naszymi głowami. Palący się ludzie będą spadali z nieba nad Pożegą [miasto w Serbii]. Tylko jeden kraj na końcu świata, otoczony wielkimi morzami, tak duży jak nasza Europa [Australia?], będzie żył w pokoju bez, jakichkolwiek kłopotów... Ani w nim, ani ponad nim nie eksploduje żadna kula armatnia! Ci, którzy uciekną i skryją się w górach z trzema krzyżami, znajdą tam schronienie i zostaną ocaleni, by żyć dalej w obfitości, szczęściu i miłości, ponieważ nie będzie już więcej wojen...
___________________

Tłumaczenie: INFRA
Źródło: NEXUS Magazine, Vol. 13, #1.

Odwiedź witrynę Nieznanego Świata (nieznanyswiat.pl) oraz Księgarni NŚ (nieznany.pl)

 

Najnowsze tematy na forum

Czytaj Nieznany Świat!

„Channeling” znowu w sprzedaży!


Nowości wydawnicze:

Związek ducha i materii
Niezwykła pozycja dr Danuty Adamskiej-Rutkowskiej na temat nowych koncepcji w fizyce: innych wymiarów, kwantowej świadomości i związkach między duchem .
Więcej na talizman.pl

Nowości wydawnicze:

Boski lekarz
- czyli sekrety leczenia chorób przewlekłych oraz "niewyjaśnionych", na które lekarze nie zawsze znajdują remedia...
Więcej na:

Nowości wydawnicze:

Intuicja - boski drogowskaz
Korzystanie z intuicji to już nie tylko domena ezoteryki. Otwarcie mówią o niej psychologowie i trenerzy osobiści. Jak poprawnie odczytać wskazówki od wewnętrznego głosu?
Więcej na talizman.pl

Nowości wydawnicze:

Kurs cudów w praktyce
- czyli zespół porad i wskazówek, jak wyciągnąć sens i maksimum efektów z działań codziennych...
Więcej na talizman.pl